İbni Abbas (R.A.)'dan rivayet edilmiştir

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
《Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri beni kucaklayıp bağrına bastı ve 《Allahım! Ona (İbni Abbas'a) Kitab-ı celilini öğret》diye dua etti.》

Kaynak Muhtasar SAHÎH-İ BUHÂRÎ (Zübdetü'l-Buhârî) Ömer Ziyaeddin Dağıstânî HİSAR YAYINEVİ
 
Üst