Sabancı Holding CEO’su Alper: Ekosistem idaresi her geçen gün kıymet kazanıyor

Mezopotamya

New member
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, İsviçre’nin Davos kasabasında 22-26 Mayıs tarihleri içinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 2022 Yıllık Toplantısı’nda iş dünyasını temsil eden isimler içinde yer aldı.

COVID-19 salgını niçiniyle 2 yıl orta verilen toplantının bu yılki teması “Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet Siyasetleri ve İş Dünyası Stratejileri” olarak belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından 2 bin 500’ün üzerinde devlet önderi, hükümet temsilcisi ve iş dünyası yetkilisini buluşturan aktifliğe katılan Cenk Alper toplantı kapsamında “Endüstrilerde Dijital Pahası Ortaya Çıkarmak” panelinde ileri gereç teknolojileri ve dijital dönüşüm süreçlerinden bahsetti.

Sivil toplum, akademi ve kamu idaresi alanında dünya ticaretine istikamet veren isimlerle bir arada “İnsan Odaklı Ticaret” panelinde de konuşmacı olarak yer alan Cenk Alper, global ölçekte daha adil bir ticaret nizamının sağlanması için değerli açıklamalarda bulundu.

“Çok paydaşlı bir yaklaşım adil ticaretin şayet olmazsa olmazı”

Dünyada sürdürülebilirlik konusunda izlenen yol haritasının, adil ticaret için de bir reçete olabileceğinin altını çizen Cenk Alper, “Tüm tertipler için başlangıç noktası aslında kendi çalışanları. COVID-19 kimseyi geride bırakmamanın değerini herkese bir kere daha gösterdi. ‘Geride bırakmamak’ demek yalnızca çalışanları işten çıkarmamak değil. Onları beraberinde geleceğin dünyasına da hazır hale getirmek. Onlara yeni hünerler kazandırmak, var olan hünerlerini daha aktif hale getirmek. Yani, insan kaynakları uygulamalarında stratejik iş gücü planlamasını devreye almak. Öteki yandan sendikalaşma ve toplumda dezavantajlı kümelere eşitlik sağlama da burada birinci öncelikli bahislerin başında geliyor.” dedi.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren hiç bir bahse tek bir kurumun ya da tertibin tahlil bulmasının mümkün olmadığını belirten Alper, “Kurumların tesir gücünü artırmak için ekosistem idaresi her geçen gün ehemmiyet kazanıyor. Emel odaklılığı, bayilere, tedarikçilere, iş ortaklarına da taşıyan hayli paydaşlı bir yaklaşım adil ticaretin şayet olmazsa olmazı. Bu kapsamda devreye aldığımız tüm ÇSY (çevresel, toplumsal, yönetişim) uygulamalarını, tedarikçilerinin de birebir biçimde sahiplenmesini talep ediyoruz. Burada dijitalleşme fazlaca kıymetli bir tamamlayıcı, hızlandırıcı. Bütün tedarik zincirlerini dijitalleştirip, şeffaf veri transferini sağlamak adil ticarete giden yolda fazlaca değerli bir öge.” halinde konuştu.

“Esas olan kâr odaklılık değil, emel odaklılık”

Dijital platformların ve dijital pazar yerlerinin adil ticaretin gelişmesi için değerli fırsatlar sunduğunu da kelamlarına ekleyen Cenk Alper, “Pazar yerleri yardımıyla mahallî üreticiler tüm dünyadaki müşterilerine ulaşma imkânı elde ediyor, bu da adil ticaretin değerli bir ögesi. Artık dünyada inovasyon ve fikir son derece değerli. Gerçek bir fikrin finansman bulabilmesi artık eski periyotlara nazaran epeyce daha kolay. Bu sayede bilgi transferi yapmak, pazara erişmek mümkün. Özgür ve adil ticareti bu türlü de destekleyebiliriz. Özel kesimin evvelandirmesi gereken konulardan biri de bu olmalıdır. Bu iş birliğini ve iş yapış halini yalnızca iş dünyasına değil tedarik zincirine de yaymamız lazım.” diye konuştu.

Dijitalleşmenin, insan odaklı ticaretin uygunlaştırılması için en kıymetli araçlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti: “Burada asıl kıymetli olan; teknolojiyi, dijitalleşmeyi, inovasyonu, sürdürülebilirlik ile harmanlamak. Bunu da iş süreçlerinin uygunlaştırılması ve müşteri tecrübesinin güçlendirilmesi için kullanabilmek. Bunu başardığınızda insan odaklı ticarette de farklı bir boyuta ulaşmanız mümkün. Dijitalleşmeyi, yalnızca kârı maksimize etmek için kullanmak tertiplerin yapabileceği en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bugün dünyada epeyce net bir gerçek var: Muvaffakiyet kriteri kârdan uzaklaşıp, paydaşlarınıza yarattığınız bedelle ölçülüyor. Bizim topluma, etrafa ve yönetişime karşı sorumluluklarımız var. Birebir uygulamaları tedarik zincirlerine de uygulatıyor, onlara know-how transferi sağlıyoruz. Yatırımcılar da artık bizleri bu kriterlere göre pahalandırıyor. Bu niçinle bütün ticari kurumlar odaklarına kârı değil, hedefi almalılar. Bunu başardığımızda dünyayı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz.”
 
Üst