beIN Media’nın Fenerbahçe’ye açtığı dava reddedildi

PeLe

New member
beIN Media’nın Fenerbahçe’ye açtığı dava reddedildi Fenerbahçe Kulübü, beIN Media Group’un “Be Fair” sloganının kullanılmaması tarafında açtığı davayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, beIN Media Group’un önlem kaldırma sonucuna karşı istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafınca kesin olarak oy birliğiyle reddedildiği söz edildi.

İSTANBUL BÖLGE İSİMLİ MAHKEMESİ OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

Resmi siteden yapılan açıklama şu biçimde:

“beIN Media Group şirketi, Kulübümüze yönelik Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava açmış ve mahkeme “Be Fair” sloganının kullanılmaması tarafında “ihtiyati önlem talebinin kabulüne” karar vermişti. daha sonrasında Kulübümüzün yaptığı müracaat sonucunda önlem sonucu kaldırılırken, beIN Media Group şirketinin önlem kaldırma sonucuna karşı istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafınca kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafınca verilen kararda şu ibareler kullanıldı:

“Tarafların argüman ve savunmaları ile mevcut kanıt durumuna göre; somut hadisede, markasal kullanmasın bulunup bulunmadığı, markaya tecavüz ve haksız rekabetin yasal şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği konularında yaklaşık ispat şartlarının bulunmadığı, belirtilen konuların uyuşmazlığın temeline yönelik olup, yargılamayı gerektirdiği, davalı yanca söz özgürlüğünün kullanılıp kullanılmadığına yönelik değerlendirmelerin uyuşmazlığın temelini çözecek mahiyette olup önlem yoluyla değerlendirilemeyeceği, 6100 Sayılı HMK’nun 396. hususuna nazaran durum ve koşulların değişmesi halinde ihtiyati önlemin değiştirilmesi yahut kaldırılmasının bir daha talep edilebileceği dikkate alınarak Birinci Derece Mahkemesi sonucunda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, ihtiyati önleme itirazın kabulüne ait 24/03/2021 tarihindeki orta karara karşı yapılan istinaf müracaatının HMK’nun 353/1-b/1. unsuru yeterince temelden reddine karar verilmesi gerekmiştir.” (HABER MERKEZİ)
 
Üst